Ypsilon

5.500 leden, bijna 300 vrijwilligers en omgerekend 5 fulltime krachten zetten zich dagelijks in om de belangen van meer dan 100.000 patiënten in Nederland én hun familieleden te behartigen. Daar is geld voor nodig. Dankzij de vele giften en nalatenschappen die zij jaarlijks ontvangt maakt de stichting Vrienden van Ypsilon het werk van Ypsilon mogelijk. Alleen met steun van de Vrienden kan Ypsilon haar belangrijke werk ook de komende jaren structureel voortzetten.