Oxfam Novib

Ieder mens moet zijn of haar stem kunnen laten horen en heeft recht op een eigen identiteit. Voor ons is het dan ook onacceptabel dat één op de zeven mensen in extreme armoede en onrecht leven. Ook zij moeten een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.  Wij zijn ervan overtuigd dat onrecht niet alleen door mensen wordt veróórzaakt, maar ook door mensen kan worden ópgelost. Wij geloven in de kracht van mensen, we steunen de allerarmsten om voor hun rechten op te komen en roepen machthebbers ter verantwoording. Dát is de rode draad in ons beleid, ook voor de komende jaren, voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Projecten

Laat ze niet in de kou staan!

Vluchtelingen zijn bang, ontredderd en moe. Oxfam Novib helpt!