We make a living by what we get, but we make a life but what we give

Bekijk hier onze deelnemende goede doelen & projecten

Artsen voor kinderen

Artsen voor kinderen

Werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking. Met praktische, innovatieve projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Meer informatie
Ypsilon

Ypsilon

verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Ypsilon behartigt de belangen van familie en patiënt, geeft voorlichting en informatie en organiseert lotgenotencontact.

Meer informatie
Zeldzame ziekten fonds

Zeldzame ziekten fonds

Ongeveer één miljoen Nederlanders – meer dan 6 procent van onze bevolking – heeft te maken met een zeldzame aandoening. Tegen dit angstwekkende feit strijdt het Zeldzame Ziekten Fonds.

Meer informatie
Make a wish

Make a wish

Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

Meer informatie
The hunger project

The hunger project

Ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger.

Meer informatie
Light for the world

Light for the world

Werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor!

Meer informatie
Kinderpostzegels

Kinderpostzegels

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.

Meer informatie
World Servants

World Servants

Wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

Meer informatie
Stichting vluchteling

Stichting vluchteling

Nooit eerder was de nood voor vluchtelingen zo groot als vandaag de dag. Ruim 65 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Overal ter wereld.

Meer informatie
Free Press unlimited

Free Press unlimited

Juist in landen waar oorlog of onderdrukking heerst en waar mensenrechten worden geschonden, moeten mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie en onafhankelijk nieuws. Free Press Unlimited zet zich hiervoor in.

Meer informatie
Heifer

Heifer

Een beter leven voor arme en kwetsbare boerengezinnen, daar streven we in ieder project naar.

Meer informatie
Oxfam Novib

Oxfam Novib

Voor Oxfam Novib heeft ieder mens recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en een veilig leven.

Meer informatie
Cordaid

Cordaid

Komt op voor 1,2 miljard mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en toekomstperspectief.

Meer informatie
Red een kind

Red een kind

geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk.

Meer informatie
Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds

geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Meer informatie
Opkikker

Opkikker

Zo'n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje.

Meer informatie
KNGF geleidehonden

KNGF geleidehonden

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.

Meer informatie
Prins Bernhard cultuurfonds

Prins Bernhard cultuurfonds

steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland

Meer informatie
De zonnebloem

De zonnebloem

zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten.

Meer informatie
Nederlands cultuurlandschap

Nederlands cultuurlandschap

wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland.

Meer informatie
Milieudefensie

Milieudefensie

werkt aan een schone en rechtvaardige wereld. Samen laten we overheid en bedrijven andere keuzes maken.

Meer informatie
Wakker dier

Wakker dier

In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld.

Meer informatie
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban.

Meer informatie
STRO

STRO

brengt al ruim twintig jaar nieuwe geldsystemen in de praktijk in Nederland en daar buiten die laten zien dat het écht anders en beter kan.

Meer informatie
Compassion

Compassion

Wij geloven dat ieder kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is. Daarom bevrijden wij kinderen van armoede, in Jezus' naam.

Meer informatie
WNF

WNF

zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen.

Meer informatie
Orange Babies

Orange Babies

zet zich in voor een hiv en aids vrije wereld. Orange Babies initieert en steunt in Namibie, Zambia en Zuid-Afrika projecten voor zwangere vrouwen, kinderen en direct betrokkenen die de gevolgen van de hiv-epidemie ondervinden.

Meer informatie

Project van de maand

De wachtlijst moet korter!

Dialyse is geen leven, maar óverleven. De draagbare kunstnier geeft weer de vrijheid en energie om een gewoon leven te leiden.

0
Donaties ontvangen

0
Gemiddeld doneerbedrag
0%
Van doelbedrag behaald
Meer informatie
De wachtlijst moet korter!

Ook geld ophalen voor jouw goede doel?

Start een project